FMC

Home Events 2023年追思礼拜

2023年追思礼拜

追思礼拜详情如下:
  • 日期和时间 :11.11.2023 | 2 -3 PM
  • 地点: 福灵堂​二楼圣殿
No Name 姓名
1 Wong Lee Chin 黄丽珍
2 Lee Ik Su 李一澍
3 Lau Su Keng 刘思庚
4 Lim Seow Pheng 林绍平
5 Yeo Yew Ngin 杨幼银
6 Ting Hua Ing 陈华英
7 Esther Pung 欧阳昌行
8 Wong Pik Yoke 王碧玉
9 Owen Liu Huai En 刘怀恩
10 Lim Sau Kum 林秀金
11 Ting Geok Kiang 陈玉钦
12 Ho Seng Chong 何盛宗
13 Lauw Joe Nio 刘有娘
14 Ho Chee Sin 何致善
15 Ling Yu Chich 林佑捷
16 Loo Chwee Ling 吕萃玲
17 Rev Fong Mow Hee 洪茂喜牧师
18 Chia Wai Ching 谢慧贞
19 Chng Shih Hao 莊士皓
20 Tan Siew Hoon 陈少文

Tags: ,

语言

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注