FMC

Home Events 2022年追思礼拜

2022年追思礼拜

教会将举行追思礼拜来追念在过去36个月里安息主怀的会友。我们希望能在这一天聚集,陪伴失去亲人的家属,一起在主里得到安慰, 并且从新得力。以下是追思礼拜的细节:
 • 日期:10月29日 (周六)
 • 时间:上午11时
 • 地点:二楼圣殿
邀请所有家属、亲友及弟兄姐妹参加。教会也将个别联系及通知家属。
安息主怀的会友名单
 1. Ling Sing Chee 林新琦
 2. Dennis Er Ing Yon 余英勇
 3. See Kim Kok 徐镇国
 4. Foo Meng Kiaw 符明娇
 5. Helen Nga 符亚梅
 6. Hong Kok Sit 洪可植
 7. Tan Ing Quee 陈仁贵
 8. Quan Sing Wei 管新伟
 9. Lou Yu En Katherine 劳于恩
 10. Lok Wai Ling 骆玮玲
 11. Lee Ai Sin 李爱心
 12. Ding Diong Ming 陈朝明
 13. 黄素华
 14. Lau Foo Nam 刘甫南
 15. Lee Guan Bee 李銮微
 16. Huang Phay Ching 黄佩今
 17. Wong Bee Choo 王美珠
 18. Ling How Chong 林孝耑
 19. Lee Lip Poon 李立本
 20. Ong Lui Choo 王明珠
 21. Cheng Pek Keow 钟碧娇
 22. Leong Wah Shing 梁华胜
 23. Chieng Hea Ding 詹惠珍
 24. Diong Woong Siew 张文寿
 25. Liu Chia Ying 刘家英
 26. Ke X i柯晞
 27. Margaret Ng Shwu Woan 黄淑雯
 28. Wu Tsung Kan 吴从干
 29. Albert Wu Say Hock 伍世福
 30. Yu See Choo 俞仕珠
 31. Liu Chien Sin 刘建新
 32. Tan Chye Muay 陈才妹
 33. Soh Jin Koon 苏仁坤
 34. Bertie Cheng Shao Shiong 郑绍雄
 35. Ling Siok Jiew 林雪球
 36. Lee Bih Yuk 李碧玉
 37. Khoo Wee Peng 邱伟鹏
 38. Ting Kwee Choo 丁贵珠
 39. Pang Ee Ann 潘裕安
 40. Belinda Yee Swee Guat 余瑞月
 41. Guok Fong Moi 郭凤梅
 42. Lee Lau Tee 李春玉
 43. Ling Ngan Ngieng 林颜严
 44. Justina Lang YiZhen 蓝义贞
 45. Cheong Kum Voon 张锦换
 46. Goh Ee Choo 吴依珠
 47. Ling Chon San 林全宋
 48. Ng Siang Ngo 黄祥娥
 49. Ling Mee Lang 林美兰
 50. Chan Siew Yen 曾秀燕
Tags: ,

语言

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注